Khóa điện tử , khóa vân tay, khóa mã số, khóa cửa kính, kiểm soát cửa, khóa cửa vân tay

 • Sản phẩm khuyến mại
 • Sản phẩm mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Khoá cửa cao cấp
 • Khóa cửa thông dụng
Khóa Vân tay Loghome LH5000F

Khóa Vân tay Loghome LH5000F

5,500,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa vân tay Dessmann S510

Khóa vân tay Dessmann S510

8,500,000 Đ
10,800,000Đ
Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa cửa vân tay Kaadas KDS K7

Khóa cửa vân tay Kaadas KDS K7

9,500,000 Đ
12,000,000Đ
Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa vân tay Yale YDM 4109 Gold

Khóa vân tay Yale YDM 4109 Gold

11,000,000 Đ
14,500,000Đ
Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa vân tay Samsung SHS P718XMK

Khóa vân tay Samsung SHS P718XMK

9,600,000 Đ
11,800,000Đ
Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa vân tay Hàn quốc Hi-one /H5DKK

Khóa vân tay Hàn quốc Hi-one /H5DKK

5,500,000 Đ
6,890,000
Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa vân tay Samsung DR708

Khóa vân tay Samsung DR708

12,500,000 Đ
16,850,000
Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa Vân Tay Samsung DP 738

Khóa Vân Tay Samsung DP 738

11,795,000 Đ
15,915,000
Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa cửa vân tay Keylock 313A-Sliver

Khóa cửa vân tay Keylock 313A-Sliver

11,795,000 Đ
16,850,000
Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa vân tay Keylock 313A-RG

Khóa vân tay Keylock 313A-RG

12,495,000 Đ
17,850,000
Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa Thẻ Từ Samsung SHS 635

Khóa Thẻ Từ Samsung SHS 635

7,665,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa thẻ từ Yale 3190

Khóa thẻ từ Yale 3190

10,850,000 Đ
12,500,000Đ
Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa thẻ từ, mã số Gateman V20

Khóa thẻ từ, mã số Gateman V20

4,250,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa thẻ từ Samsung SHS 2920

Khóa thẻ từ Samsung SHS 2920

3,250,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa điện tử Samsung SHS 5050XMK

Khóa điện tử Samsung SHS 5050XMK

5,600,000 Đ
6,250,000Đ
Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa cửa vân tay samsung SHS P728

Khóa cửa vân tay samsung SHS P728

9,800,000 Đ
14,350,000
Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa cửa vân tay Samsung SHSH705

Khóa cửa vân tay Samsung SHSH705

7,600,000 Đ
11,300,000
Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa thẻ từ Yale 3190

Khóa thẻ từ Yale 3190

10,850,000 Đ
12,500,000
Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa cửa kính lùa Smart glass

Khóa cửa kính lùa Smart glass

5,540,000 Đ
7,200,000Đ
Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa Cửa Kính Cường Lực Smart Glass

Khóa Cửa Kính Cường Lực Smart Glass

6,500,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa cửa kính EVERNET LH600FG-N (Vân tay, Mã số)

Khóa cửa kính EVERNET LH600FG-N (Vân tay, Mã số)

4,600,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa Vân Tay cửa kính EVERNET LH600FG-N

Khóa Vân Tay cửa kính EVERNET LH600FG-N

4,900,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa cửa kính Gateman Shine

Khóa cửa kính Gateman Shine

3,900,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa cửa kính lùa Smart glass

Khóa cửa kính lùa Smart glass

5,540,000 Đ
7,200,000
Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa Cửa Kính Cường Lực Smart Glass

Khóa Cửa Kính Cường Lực Smart Glass

6,500,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa cửa kính Evernet Point I

Khóa cửa kính Evernet Point I

4,465,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa cửa kính EVERNET LH300GS

Khóa cửa kính EVERNET LH300GS

3,350,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa cửa kính Sync Auto Card Type Sync Auto Card Type

Khóa cửa kính Sync Auto Card Type Sync Auto Card Type

3,050,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa cửa nhôm Hilux HI-86SDL

Khóa cửa nhôm Hilux HI-86SDL

6,250,000 Đ
7,450,000Đ
Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa cửa nhôm Kaadas R7

Khóa cửa nhôm Kaadas R7

4,600,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa cửa nhôm Goodum E6800-Y

Khóa cửa nhôm Goodum E6800-Y

5,680,000 Đ
5,800,000Đ
Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa cửa nhôm ASYS SBS300

Khóa cửa nhôm ASYS SBS300

4,350,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa cửa nhôm O'LOK 2900

Khóa cửa nhôm O'LOK 2900

5,500,000 Đ
5,500,000Đ
Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa cửa nhôm Hilux HI-86SDL

Khóa cửa nhôm Hilux HI-86SDL

6,250,000 Đ
7,450,000
Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa cửa nhôm Kaadas R7

Khóa cửa nhôm Kaadas R7

4,600,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa cửa nhôm Goodum E6800-Y

Khóa cửa nhôm Goodum E6800-Y

5,680,000 Đ
5,800,000
Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa cửa nhôm ASYS SBS300

Khóa cửa nhôm ASYS SBS300

4,350,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa cửa nhôm O'LOK 2900

Khóa cửa nhôm O'LOK 2900

5,500,000 Đ
5,500,000
Giá ưu đãi :0964 668 553

Kobio X7 - Đầu đọc mở cửa vân tay, thẻ từ

Kobio X7 - Đầu đọc mở cửa vân tay, thẻ từ

2,350,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Ronald Jack SC 403 Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào

Ronald Jack SC 403 Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào

3,050,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Đầu đọc kiểm soát cửa Ronal JACK F18

Đầu đọc kiểm soát cửa Ronal JACK F18

4,500,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Bộ máy chấm công và kiểm soát ra vào cho cửa kính KOBIO SF-500

Bộ máy chấm công và kiểm soát ra vào cho cửa kính KOBIO SF-500


Giá ưu đãi :0964 668 553
Hệ thống kiểm soát cửa ra vào bằng vân tay và thẻ KOBIO F19

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào bằng vân tay và thẻ KOBIO F19

4,280,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Kobio X7 - Đầu đọc mở cửa vân tay, thẻ từ

Kobio X7 - Đầu đọc mở cửa vân tay, thẻ từ

2,350,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Bộ máy chấm công và kiểm soát ra vào cho cửa kính KOBIO SF-500

Bộ máy chấm công và kiểm soát ra vào cho cửa kính KOBIO SF-500


Giá ưu đãi :0964 668 553
Hệ thống kiểm soát ra vào Ronald Jack F18

Hệ thống kiểm soát ra vào Ronald Jack F18

4,500,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Chuông cửa màn hình màu Commax CDV-70K

Chuông cửa màn hình màu Commax CDV-70K


Giá ưu đãi :0964 668 553
Chuông cửa có hình Samsung SHT-3507DM/EN

Chuông cửa có hình Samsung SHT-3507DM/EN

5,230,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Chuông cửa màn hình Commax CDV-70U

Chuông cửa màn hình Commax CDV-70U

6,580,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Chuông hình Commax CDV- 50N

Chuông hình Commax CDV- 50N

4,140,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Chuông hình SamSung SHT-3507DM/EN

Chuông hình SamSung SHT-3507DM/EN

5,420,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Chuông cửa màn hình màu Commax CDV-70K

Chuông cửa màn hình màu Commax CDV-70K

5
Giá ưu đãi :0964 668 553
Chuông cửa có hình Samsung SHT-3507DM/EN

Chuông cửa có hình Samsung SHT-3507DM/EN

5,230,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Chuông hình Commax CDV- 50N

Chuông hình Commax CDV- 50N

4,140,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Chuông cửa có hình SHT-3305WM/LM

Chuông cửa có hình SHT-3305WM/LM

4,195,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553

Tin tức mới nhất

Lắp đặt khóa điện tử Gateman V20 tại khu công nghiệp Quang Minh Hà Nội
Lắp đặt khóa điện tử Gateman V20 tại khu công nghiệp Quang..