Suprema BioStation BSM-OC - Máy chấm công và kiểm soát cửa

18,050,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Hundure RAC 960F - Thiết bị kiểm soát ra vào bằng vân tay và thẻ cảm ứng

0

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Suprema BioEntry Plus BEPH-OC - Máy chấm công và kiểm soát ra vào

12,780,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Suprema BioLite NET BLN-OC - Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay, thẻ

11,950,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Nitgen SW101-M - Thiết bị kiểm soát ra vào bằng vân tay và thẻ cảm ứng

11,700,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Nitgen SW301-R - Thiết bị kiểm soát ra vào bằng vân tay và thẻ cảm ứng

18,750,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Nitgen SW300-M - Thiết bị kiểm soát ra vào bằng vân tay và thẻ cảm ứng

18,700,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Ronald Jack 5000AID - Máy chấm công và kiểm soát cửa

4,400,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Gigata 779A - Máy chấm công và kiểm soát cửa

4,250,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Suprema BioLite Solo BLS-OC - Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ

9,780,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Virdi AC2100 - Máy chấm công - kiểm soát ra vào bằng vân tay và thẻ cảm ứng

9,730,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Virdi AC4000 - Máy chấm công - kiểm soát ra vào bằng vân tay và thẻ cảm ứng

15,050,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Đầu đọc phụ Virdi SR-100FP

0

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Virdi AC5000 - Máy chấm công - kiểm soát ra vào bằng vân tay và thẻ cảm ứng

18,900,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Kiểm soát cửa bằng vân tay và thẻ TITA 9X

4,450,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Virdi AC6000 - Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay và thẻ cảm ứng

21,350,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

1 2 >