Khóa thả chốt YLI YS131-NO,YS131-NC

0

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa thả chốt YLI YS130-NO,YS130-NC

0

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa thả chốt YLI YB-700B

0

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa thả chốt YLI YB-700A

0

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa thả chốt có chìa YLI YB-600

0

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa hút YLI YM-350BZ

0

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa hút YLI YM-350D

0

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa hút YLI YM-350

0

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa hút YLI YM-280M,YM-280-S

0

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Khóa hút YLI YM-500D

0

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Thẻ Mifare Card - ISO 14443 HID MIFARE Contactless Smart Card - Utilizes MIFARE 13.56 MHz

50,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Nút exit ABK-801B cho hệ thống kiểm soát ra vào

250,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Nguồn adapter 12vDC

280,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Bộ lưu điện YP-902 cho hệ thống kiểm soát ra vào, máy chấm công

1,590,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Nút Exit cho hệ thống access control

190,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553