Kobio X7 - Đầu đọc mở cửa vân tay, thẻ từ

2,350,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Ronald Jack SC 403 Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào

3,050,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Đầu đọc kiểm soát cửa Ronal JACK F18

4,500,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

kiểm soát ra vào màn hình cảm ứng HAC 980

0

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

kiểm soát ra vào RAC-520

0

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Kiểm soát ra vào Hundure RAC 960P

0

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc IDTECK RF10

0

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Kiểm soát ra vào bằng thẻ 100RV

0

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Kiểm soát ra vào bằng thẻ IP10

0

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

KIỂM SOÁT CỬA RA/VÀO BIOSTATION BSM-OC (Mifare card)

17,500,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

kiểm soát cửa thẻ từ SOYAL AR 837EEi

12,500,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Kiểm soát cửa SUPERMA XPASS-SLIM

6,985,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

kiểm soát cửa ra vào HIP C806

3,540,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Kiểm soát ra vào Proximity Hundure HTA-860PE

0

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Đầu đọc thẻ Proximity Hundure HTA 850P/MIF

0

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

kiểm soát ra vào Soyal AR-331H

2,980,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Đầu đọc phụ Hundure PXR 52 ET

1,650,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Kiểm soát ra vào Hundure RAC340P

3,550,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Kiểm soát cửa thẻ MITA T500

4,150,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Đầu đọc phụ ZK TECO KR601M

585,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

1 2 >