IDTECK IP-FGR006 SR - Máy chấm công - kiểm soát ra vào bằng vân tay và thẻ cảm ứng

18,050,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

IDTeck IP finger007 SR Máy chấm công - kiểm soát ra vào bằng vân tay và thẻ cảm ứng

19,150,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

IDTeck LX006SR - Thiết bị kiểm soát ra vào bằng vân tay và thẻ cảm ứng

0

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Soyal AR 881EF_CS - Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay và thẻ cảm ứng

8,050,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Kiểm soát cửa bằng vân tay và thẻ

4,150,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Kiểm soát cửa độc lập bằng vân tay & thẻ TITA 9X

4,400,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ GIGATA 909

5,570,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Đầu đọc phụ dành cho máy chấm công bằng dấu vân tay + thẻ cảm ứng MITA SR-900

2,880,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Thiết bị kiểm soát ra vào chống thấm nước Ronald Jack TF1600

3,450,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Kiểm soát ra vào vân tay- Thiết bị lấy mẫu vân tay BIOMINI-PLUS

3,885,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Máy kiểm soát ra vào bằng vân tay Suprema BIOENTRY W

13,450,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Kiểm soát ra vào vân tay X86

4,950,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Kiểm soát cửa độc lập bằng vân tay & thẻ MITA T500

4,900,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Kiểm soát ra vào vân tay, thẻ Ronald Jack F18

4,500,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Hệ thống kiểm soát ra vào bằng vân tay và thẻ KOBIO F19

4,280,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Máy kiểm soát ra vào bằng vân tay và thẻ Suprema BLR-OC

11,255,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Đầu đọc phụ vân tay SR100

2,025,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

< 1 2