Thẻ Mifare Card - ISO 14443 HID MIFARE Contactless Smart Card - Utilizes MIFARE 13.56 MHz

50,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Nút exit ABK-801B cho hệ thống kiểm soát ra vào

250,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Nguồn adapter 12vDC

280,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Bộ lưu điện YP-902 cho hệ thống kiểm soát ra vào, máy chấm công

1,590,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Nút Exit cho hệ thống access control

190,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Giá đỡ chữ ZL cho khóa nam châm điện tử AR-ZLM

720,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Giá đỡ chữ L cho khóa nam châm điện tử (khóa hút) AR-LBM

360,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Giá đỡ dưới cho khóa thả chốt AR-LBB

325,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Giá đỡ trên cho khóa thả chốt AR-UBB

720,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553

Bộ điều khiển cửa từ xa AR-RM

650,000 Đ

Giá ưu đãi :0964 668 553


Giá ưu đãi :0964 668 553